ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ Ν. 4495 / 2017

Με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4495/2017 επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης μέσα από την πολεοδομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική του διάσταση.

Με τον νέο νόμο, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια, καταβάλλοντας ειδικό πρόστιμο σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού ή η εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης μέχρι και τις 28/07/2011.

Η Civil Project, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία υπαγωγής των ακινήτων στο Ν. 4495 / 2017.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
 • Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
 • Σύνταξη σχεδίων κατόψεων και τομών
 • Προσκόμιση αεροφωτογραφιών αν απαιτείται
 • Οριστική υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας
 • Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας, επικυρωμένο αντίγραφο του στελέχους της και των σχεδίων της αρχιτεκτονικής μελέτης και του τοπογραφικού διαγράμματος
 • Αν έχει γίνει ρύθμιση με προηγούμενο νόμο, το έντυπο της ρύθμισης καθώς και τα πρόστιμα (πολεοδομίας) που έχουν πληρωθεί
 • Σε εκτός σχεδίου περιοχή βεβαίωση δασαρχείου
 • Ταυτότητα Ιδιοκτήτη
 • E1 και Ε9 (Του τελευταίου οικονομικού έτους).
 • Έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση και αποδεικνύουν την παλαιότητα του
 • Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία που συμψηφίζεται με το πρόστιμο της τακτοποίησης.