Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή Ενεργειακό Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.):

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης;

Είναι το νομικό έγγραφο το οποίο κατατάσσει το κτήριο ή μέρος κτηρίου σε μία από τις εννέα ενεργειακές κλάσεις.

Τι στοιχεία αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης;

Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναγράφονται:

– γενικά στοιχεία του κτηρίου

– ο αριθμός εγγραφής του ΠΕΑ, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κτήριο

– η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου

– η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας

– η τελική χρήση της ετήσιας κατανάλωσης της ενέργειας

– η πραγματική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας

– ο συνολικός αριθμός των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

– συστάσεις για παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, τις οποίες συντάσσει ο ενεργειακός επιθεωρητής.

– Το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

– Τη περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η έκδοση του ΠΕΑ

Πόση διάρκεια έχει το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει διάρκεια για δέκα (10) έτη. Παρόλα αυτά σε περίπτωση ολικής ανακαίνισης του κτηρίου πριν ολοκληρωθεί η δεκαετία, πρέπει να προχωρήσουμε ξανά σε έκδοση νέου ενεργειακού πιστοποιητικού.

Πότε χρειαζόμαστε να κάνουμε έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού ΠΕΑ; 

 

· Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι υπό κατασκευή

 • Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι προς πώληση
 • Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι προς εκμίσθωση

Ποιες είναι οι ενεργειακές κλάσεις του ΠΕΑ; 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) οι 9 κατηγορίες που μπορεί να καταταχθεί το κτήριο ή η κτηριακή μονάδα είναι οι εξής:

 1. Α+ ( η ανώτερη ενεργειακά κατηγορία)
 2. Α
 3. Β+
 4. Β
 5. Γ
 6. Δ
 7. Ε
 8. Ζ
 9. Η ( η χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία)

Δικαιολογητικά για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού; 

 1. Το φύλλο συντήρησης λέβητα
 2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει).
 3. Κάτοψη
 4. Το τίτλο ιδιοκτησίας
 5. Παράβολο εφορίας
 6. Αριθμός οικοδομικής αδείας