Η σύνταξη ενός πίνακα χιλιοστών είναι απαραίτητη ώστε να καταστεί δυνατή η αναλογική κατανομή των δαπανών ενός κτιρίου με περισσότερες από μια ιδιοκτησίες.

Όλα τα διαμερίσματα συνεισφέρουν, ανάλογα με το είδος της δαπάνης με διαφορετικούς συντελεστές επιβάρυνσης.

  • Τα διαμερίσματα με μεγαλύτερο εμβαδό επιφανείας επιβαρύνονται περισσότερο στις γενικές δαπάνες κοινοχρήστων και καθαριότητας,
  • Τα διαμερίσματα στους υψηλότερους ορόφους επιβαρύνονται περισσότερο στις δαπάνες του ανελκυστήρα,
  • Τα διαμερίσματα που λειτουργούν περισσότερες ώρες το καλοριφέρ επιβαρύνονται περισσότερο στις δαπάνες προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, κλπ.

Οι συντελεστές επιβάρυνσης των διαμερισμάτων, για κάθε κατηγορία δαπάνης είναι τα χιλιοστά (‰).

 

Με ποιο τρόπο καθορίζονται τα χιλιοστά συμμετοχής των ιδιοκτησιών στις δαπάνες;

Ο πίνακας χιλιοστών περιέχει τα στοιχεία κάθε διαιρεμένης ιδιοκτησίας του ακινήτου, όπως εμβαδόν επιφάνειας, όγκος, αναλογούντες κοινόχρηστοι χώροι, ποσοστό επί του οικοπέδου κ.α. Στο συγκεκριμένο πίνακα καθορίζεται και η συμμετοχή κάθε ιδιοκτησίας στις κοινές δαπάνες του κτιρίου.

Ο πίνακας χιλιοστών είναι μέρος του συμβολαίου πού υπογράφεται από τον αγοραστή κατά την αγορά της ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να μεταβληθεί παρά μόνο με συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών και με νέα συμβολαιογραφική πράξη.