Η ομάδα της Civil Project αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους μηχανολογικής μελέτης.

Ενδεικτικά, εκπονούμε μελέτες :

  • Συστημάτων ατομικής και κεντρικής θέρμανσης
  • Κλιματισμού και εξαερισμού
  • Δικτύων καυσίμων αερίων
  • Ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
  • Ύδρευσης, αποχέτευσης
  • Ηλεκτρικών και υδραυλικών ανελκυστήρων
  • Ηλιακών και γεωθερμικών συστημάτων
  • Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

 

Κάθε μηχανολογική μελέτη εκπονείται πάντα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιλέγοντας τη Civil Project για τη μελέτη και επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου σας, τα έργα σας αποκτούν μία υψηλή προστιθέμενη αξία, αφού φροντίζουμε πάντα να σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη οικονομική, τεχνική, αλλά και φιλική προς το περιβάλλον λύση  και, φυσικά, σε όλο το στάδιο της μελέτης ενημερώνεστε και αποφασίζουμε από κοινού την πλέον κατάλληλη οικονομοτεχνικά λύση για τις ανάγκες σας.