Η οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης περιλαμβάνει την σύνταξη μελετών και έκδοση εγκρίσεων από διαφορετικούς φορείς και αρχές του δημοσίου. Ως προς το περιεχόμενο της, εξασφαλίζει την ποιότητα για την άρτια ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου. Ως προς την διαδικασία, επιβάλει την σύμπραξη και συγχρονισμό μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η ομάδα της Civil Project έχοντας βαθιά γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας  και μεγάλη εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής αδείας παρέχοντας μια άρτια και ολοκληρωμένη λύση. Η οικοδομική άδεια ανάλογα με το περιεχόμενο, την φύση και το μέγεθος των εργασιών διαφοροποιείται.